Izolacje wodochronne tarasów i balkonów - Barbara Francke

Izolacje wodochronne tarasów i balkonów - Barbara FranckePublikowane w serii "Instrukcje, Wytyczne, Poradniki" prace zawierają zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych. W poradniku podano wymagania projektowe i wykonawcze odnośnie rozwiązań hydroizolacyjnych tarasów i balkonów.

Przeznaczone są dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także organów sądowniczych.

 

SPIS TREŚCI:

Streszczenie 4
Summary 4

1. Wstęp 5

1.1.  Przedmiot i zakres poradnika 5

1.2. Terminy i definicje 5

2. Wymagania projektowe 10

2.1. Dokumentacja techniczna 10

2.2. Dobór układu warstw 11

2.3. Minimalna liczba warstw hydroizolacyjnych tarasów i balkonów 12

3. Zalecenia wykonawcze ze szczególnym uwzględnieniem prac hydroizolacyjnych 14

3.1. Podłoża 14

3.2. Warstwy paroizolacyjne 16

3.3. Warstwy termoizolacyjne 16

3.4. Warstwy hydroizolacyjne 18

3.5. Wykonywanie warstwy poślizgowej i drenażowej 24

3.6. Wykonywanie warstwy filtrującej 24

3.7. Wykonywanie warstwy nawierzchniowej 24

4. Elementy wykończeniowe. Informacje uzupełniające 26

4.1. Podstawowe zasady odprowadzenia wody z tarasów i balkonów 26

4.2. Wykonywanie dylatacji w obrębie warstw hydroizolacyjnych tarasów i balkonów 29

4.3. Uszczelnienie miejsc przebić instalacpyjnych 30

4.4. Zakończenie warstw hydroizolacyjnych w poziomie progów drzwi balkonowych, na ścianach i ciągłych balustradach 32

5. Zasady odbioru robót 35

5.1. Wymagania ogólne 35

5.2. Wymagania szczegółowe odnośnie oceny jakości wykonania poszczególnych warstw 35

6. Typowe błędy projektowo-wykonawcze w zakresie izolacji wodochronnych tarasów stwierdzane na obiektach nowych i remontowanych 41

7. Trwałość podstawowych rozwiązań hydroizolacyjnych tarasów 53

8. Bibliografia 59