Wykonawstwo

Po wykonanej ekspertyzie i ocenie kosztu inwestycji wspólnie nakreślamy plan wykonania prac. Jest to zwykle przedsięwzięcie złożone, pomagamy więc na każdym jego etapie.

Posiadamy ogromne doświadczenie w renowacji  i uszczelnianiu budynków, zarówno tych zabytkowych, jak i współczesnych.

Wybierając odpowiednią metodę działania, zwracamy szczególną uwagę na dobór preparatów oraz te ich funkcje działania, które nie spowodują naruszenia autentycznego wyglądu oraz barwy materiału, z którego budynek jest wykonany.

Wybieramy takie metody, które nie osłabiają właściwości mechanicznych materiałów oraz nie naruszają jego powierzchni czy też warstw głębszych. Ważnym jest podczas renowacji, aby po zastosowaniu odpowiedniego programu naprawczego nie wystąpiły skutki uboczne, które mogłyby wpłynąć niszcząco na materiał budowlany.