Badania mikrobiologiczne powietrza

W ramach naszej pracy wykonujemy badania mikrobiologiczne powietrza, w celu określenia skali skażenia powietrza grzybami pleśniowymi w określonych pomieszczeniach.

Badania przeprowadza się również w obiektach noszących ślady zawilgocenia, aby wskazać zagrożenia, jakie niesie niekorzystny mikroklimat tam, gdzie przebywają ludzie. Podczas badania grzybów pleśniowych w powietrzu dokonujemy ilościowej i jakościowej ich analizy w pobranych próbach. Niezbędne jest też pobranie próby kontrolnej, która ma za zadanie wskazać, czy źródło zagrzybienia znajduje się wewnątrz budynku, czy pochodzi ono z zewnątrz.

Możliwe jest również pobranie prób powietrza w kilku powtórzeniach, pod kątem oceny zanieczyszczenia mikologicznego (mikrobiologicznego) w różnych porach roku. Ocenę jakościową grzybów pleśniowych przeprowadza się w laboratorium, na podstawie cech morfologicznych kolonii oraz obrazu mikroskopowego. Identyfikacji wyhodowanych mikroorganizmów (grzybów pleśniowych) dokonujemy w oparciu o porównanie cech morfologicznych i fizjologicznych danej pleśni z opisanymi w kluczach diagnostycznych. Poboru prób powietrza dokonujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego następnie wyhodowanie grzybów pleśni, występujących w danym otoczeniu. Posiadamy próbnik powietrza Biotest Hycon Standard RCS (na zdjęciu poniżej).

Badania mikrobiologiczne powietrza - Biotest Hycon Standard RCS

 

Próbnik powietrza Biotest RCS działa na zasadzie siły odśrodkowej. Jego zadaniem jest „rozrzucenie” mikroorganizmów z powietrza na pasku z pożywką. Wciągane powietrze wchodzi do bębna koncentrycznie, w stożkowej formie, jest w rotacji, a komórki obecne w powietrzu, pod wpływem siły odśrodkowej są wyrzucane na pożywkę. Po pobraniu próbek, paski z pożywką są inkubowane przez 5 dni w odpowiedniej temperaturze, a następnie zliczamy otrzymane kolonie. Wielkość próby wynosi 40 l/ minutę. Dzięki temu możliwe jest obliczenie, jaka ilość zarodników grzybów pleśniowych występuje w 1m3 powietrza.

Próbnik do poboru i badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza
Próbnik do poboru i badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza

 

Pasek z agarem – kolonie grzybów pleśniowych po kilkudniowej inkubacji
Pasek z agarem – kolonie grzybów pleśniowych po kilkudniowej inkubacji

 

Fragment paska z agarem, po wyhodowaniu grzybów pleśniowych
Fragment paska z agarem, po wyhodowaniu grzybów pleśniowych

Następnie, w celu identyfikacji grzybów pleśniowych, występujących w pomieszczeniu, izolujemy czyste kultury grzybów pleśniowych i wysiewamy je na pożywkę wybiórczą i ponownie poddajemy inkubacji. Grzyby stanowią bardzo poważną grupę elementów biologicznych powszechnie występujących zarówno w środowisku pracy, jak i środowisku komunalnym. Wiele gatunków grzybów pleśni działa na ludzi alergizująco lub toksycznie.

Grzyby pleśniowe w powietrzu, w którym żyjemy, mogą prowadzić do wystąpienia poważnych skutków zdrowotnych, np. alergii, grzybic czy reakcji toksycznych. Istnieją grupy zawodowe szczególnie narażone na skażenie zarodnikami grzybów, pobieranych do organizmu drogą oddechową. Są to: pracownicy przemysłu rolno-spożywczego, pracownicy bibliotek, muzeów, archiwów, jak również konserwatorzy dzieł sztuki.

Często wykonujemy również badania w pomieszczeniach biurowych. Tu źródłem zagrożeń (skażenia mikrobiologicznego, skażenia grzybami pleśniowymi) mogą być zanieczyszczone przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne, archiwalne zbiory, osiadający kurz, a także drewniane meble i oraz zawilgocone przegrody budowlane. Na podstawie wyników badań oraz kompleksowej ekspertyzy mykologiczno – budowlanej formułujemy szczegółowe zalecenia. Jest to wyszczególniony zbiór czynności, jakie należy wykonać, aby poprawić mikroklimat w badanych pomieszczeniach.

 

Więcej informacji:

mgr inż. Mirosław Zaród

mgr Katarzyna Kłos


AMTEC

ul. Niepodległości 147

02-555 Warszawa

 

tel.  535 594 000

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.